استعلام از فروشگاه

DualSense Wireless Controller - Cobalt Blue

DUALSENSE | کنترلر اصلی PS5

کد محصول:psc-11890

رنگ آبی جدید دسته دوال سنس