استعلام از فروشگاه

DualSense Wireless Controller - Volcanic Red

DUALSENSE | کنترلر اصلی PS5

کد محصول:psc-11889

رنگ جدید قرمز دسته دوال سنس