استعلام از فروشگاه

Broken Pieces PS5

بازی های پلمپ Playstation 5

کد محصول:psc-11715

نسخه فیزیکی بازی Broken Pieces شامل دو کارت با طرح‌های بازی می‌شود.